Tage Alter Musik 1988

Konzert 1 – The Bach Ensemble 1

Konzert 2 – The Musicians of Swanne Alley

Konzert 3 – Esther Lamandier

Konzert 4 – Akademie für Alte Musik Berlin

Konzert 5 – The Mozartean Players

Konzert 6 – Duo Geminiani

Konzert 7 – Ensemble Project Ars Nova

Konzert 8 – The Bach Ensemble 2

Eröffnung und Ausstellung